GO
ASG

Velkommen til Akademikernes Sammenslutning i Grønland's hjemmeside.

 

 

 

ASGs formål

Ilinniagartuut Kattuffiat /Akademikernes Sammenslutning i Grønland (IK/ASG) har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser på de økonomiske, sociale, kulturelle, forsknings- og uddannelsesmæssige områder samt på andre områder, der er af betydning for akademikernes forhold, og at skabe øget forståelse for den samfundsmæssige betydning af, at der sikres det akademiske arbejde rimelige vilkår.


ASG TR-kursus 2018

ASG har netop afholdt årets TR-kursus den 3.-5. september 2018 i Nuuk. Der var i alt 39 deltagere, det største deltagerantal i flere år!

Kurset var tildels delt op mellem nye og erfarne tillidsrepræsentanter og suppleanter og tildels med samlet undervisning for alle deltagere.

Der var bl.a. arbejde med forskellige cases fra det virkelige TR-liv, forhandlingsteknik, oplæg om fagbevægelsen, TR´s rolle og opgaver, oplæg om relevant lovgivning. Desuden var der oplæg fra MP Pension om pensionsreformen. Der var masser af gode diskussioner og det er undervisernes indtryk, at mange fik relevant viden og erfaring med fra kurset. 

Underviserne fra Danmark var rigtig godt tilfredse med kurset, og nu gennemgås deltagernes evalueringsskemaer, så ros, kritik og forslag kan tages med når næste års TR-kursus skal planlægges.

Nåede du ikke med i år, så kan du glæde dig til næste års kursus. Der vil blive sendt invitationer ud til alle tillidsrepræsentanter i løbet af foråret 2019.

 

 


Vi arbejder i øjeblikket på at lave forbedringer på hjemmesiden. Ønsker du at kontakte ASG´s bestyrelse, så kan du sende en mail til følgene adresse: asg@asg.gl